ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់សមាជិកទាំងអស់

AFBWIN Promotion ប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់សមាជិកទាំងអស់

ដាក់ប្រាក់បន្ថែមរហូតដល់ 30%

ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់សម្រាប់សមាជិកទាំងអស់
ចំនួនទឹកប្រាក់ដាក់ប្រាក់ប្រាក់រង្វាន់ទទួលបានបង្វិលជុំប្រភេទហ្គេមដែលអាចលេងបាន
2 ដុល្លា -150 ដុល្លា15%3 X បង្វិលជុំ
មានសម្រាប់តែហ្គេមស្លុត ហ្គេមបាញ់ត្រី និងវេទិកាភ្នាល់កីឡាប៉ុណ្ណោះ។
151 ដុល្លា - 300 ដុល្លា20%5 X បង្វិលជុំ
301 ដុល្លា - 600 ដុល្លា25%8 X បង្វិលជុំ
601 ដុល្លា និងច្រើនជាងនេះ30%10 X បង្វិលជុំ

*របៀបទាមទារការផ្សព្វផ្សាយនេះ*
ដាក់ប្រាក់អប្បបរមាចំនួន 2 ដុល្លា ហើយជ្រើសរើស (ប្រាក់រង្វាន់ដាក់ប្រាក់សម្រាប់សមាជិកទាំងអស់) ពីបញ្ជីលេខកូដផ្សព្វផ្សាយ


លក្ខខណ្ឌ

1. សមាជិកម្នាក់ៗអាចទាមទារបានតែ២ដងក្នុងមួយថ្ងៃ ហើយអាចស្នើសុំដកប្រាក់បានបន្ទាប់ពីគ្រប់ចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលជុំរបស់ពួកគេ។

ឧទាហរណ៍ 1:
ការដាក់ប្រាក់សម្រាប់សមាជិក = 200 ដុល្លា
ប្រាក់រង្វាន់ទទួលបាន = (20% នៃ 200) 40 ដុល្លា
ការបង្វិលតាមលំដាប់ = 5 X បង្វិលជុំ
ដើម្បីដកប្រាក់ [200+40] x5 បង្វិលជុំ = 1200 ដុល្លា (ទាមទារចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិល)

ឧទាហរណ៍ 2.
ការដាក់ប្រាក់សម្រាប់សមាជិក = 100 ដុល្លា
ប្រាក់រង្វាន់ទទួលបាន = (15% នៃ 100) 15 ដុល្លា
ការបង្វិលតាមលំដាប់ = 3 X ការបង្វិល
ដើម្បីដកប្រាក់ [100+15] X 3x បង្វិលជុំ = 345 ដុល្លា (ទាមទារចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិល)

(ការទូទាត់ប្រាក់រង្វាន់អតិបរមា 188USD)

2. ការផ្តល់ជូនពិសេសនេះមានសម្រាប់តែហ្គេមស្លុត ហ្គេមបាញ់ត្រី និងវេទិកាភ្នាល់កីឡាប៉ុណ្ណោះក្នុង AFBWIN ។
3. សម្រាប់ការភ្នាល់លើព្រឹត្តិការណ៍កីឡា ការភ្នាល់ការពារ ឬប្រឆាំងនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទេ ការភ្នាល់ដែលមិនត្រូវបានទទួលយក/ការប្រកួតនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទេ។
4. សម្រាប់ការភ្នាល់លើវីដេអូបន្តផ្ទាល់/ការកម្សាន្តអេឡិចត្រូនិក/ហ្គេមឆ្នោត ការភ្នាល់គ្មានហានិភ័យនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលជាការភ្នាល់ដែលមានសុពលភាពនោះទេ។
5. ការភ្នាល់ដោយគ្មានហានិភ័យរួមមានការភ្នាល់លើ BANKER និង PlAYER ក្នុងពេលតែមួយក្នុងបាការ៉ាត់ ការភ្នាល់លើខ្មៅ ក្រហម ទោល ទ្វេរ ធំ តូច ជាដើម ក្នុងពេលតែមួយក្នុងរ៉ូឡែត។ 
6. រាល់ការភ្នាល់ ឬហ្គេមដែលបានលុបចោលនឹងមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនោះទេ។
7. ការផ្តល់ជូនទាំងអស់របស់ AFBWIN គឺសម្រាប់អ្នកលេង។ ប្រសិនបើក្រុម ឬបុគ្គលណាមួយត្រូវបានរកឃើញថាទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ដោយមិនស្មោះត្រង់ ឬធ្វើការគំរាមកំហែងណាមួយ ដោយបំពានលើការផ្តល់ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុន  ក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្កក និងលុបចោលសមតុល្យគណនីរបស់ក្រុម ឬបុគ្គល។
8. AFBWIN រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបកស្រាយចុងក្រោយ ក៏ដូចជាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែ ឬបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាមុន។

សេវាបំរើអតិថិជន

សេវាបំរើអតិថិជន